Zabit Yap?
 

Makina S?va Al?s?

e-Posta Yazdır PDF

Beton, brt beton, gazbeton, bims ve tu?la yzeyler zerine uygulanabilen ?s? ve ses yal?t?m zelli?i artt?r?lm?? makina s?va al?s?d?r.

Uygulama Yzeyi zellikleri :

Uygulama yzeyindeki yap??may? engelleyen maddeler (toz, ya? vb.) temizlenmelidir.
Uygulama ncesi tu?la, beton ve gaz beton yzeyleri su ile ?slat?lmal?d?r.
Uygulama yzeyi zerinde yzey dzgnl? sa?lanmal?d?r.

Kullanma Talimat?:

Uygun su/al? miktar? s?va makinesinde ayarlan?r. Her seferde s?va kal?nl??? 1.5 cm olacak ?ekilde uygulama yap?l?r. Bu kal?nl??a gre kullan?lan mastar?n boyunu gemeyecek, aral?klarla anolar yerle?tirilir.

S?va makinesi ile haz?rlanan al? harc? anolar?n aras?na pskrtlr. Alminyum mastar ile anolar referans al?narak doldurulan yzey dzeltilir. Harc?n fazlas? yzeyden s?yr?larak al?n?r.

Bu i?lemden sonra yzeydeki har oldu?u gibi b?rak?l?r ve di?er anolar?n dolgusuna geilir. S?va harc? n prizini yapmaya ba?lamadan nce yzey mala ile perdahlan?r.

Paket Net A??rl?k :35kg (%2)

 

Men


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/zabityap/public_html/tr/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 100

?leti?im Bilgileri

Sample image
KEMAL PA?A MH. ANKARA CD. FAZLIO?LU ?? MERKEZ? KAT:3/47 ?ZM?T - KOCAEL? / TURKEY
Tel+90 (262) 325 87 55- Fax +90 (262)325 59 12
www.zabityapi.com - info@zabityapi.com